Đăng ký website vào Google, Yahoo và Teoma/Ask Jeeves (TheGioiWebsite.net)

Tháng Một 11, 2007 lúc 11:50 chiều | Posted in Quảng bá web | 3 phản hồi

Đăng ký website vào Google, Yahoo và Teoma/Ask Jeeves

Đăng ký website vào Google, Yahoo và Teoma/Ask Jeeves

Những cỗ máy tìm kếm tự động index các trang web trên thế giới với mục đích lập danh sách tìm kiếm cho chính danh bạ của nó. Điều đó có nghĩa là, khác với các thư mục internet, mặc dù bạn chẳng cần đăng ký gì thì các trang web của bạn cũng mặc nhiên được các cỗ máy tìm kiếm tự động tìm đến lập chỉ mục. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu bạn thiết lập được một website tốt, thì bạn rất có nhiều cơ hội để đạt kết quả tìm kiếm cao hơn những trang web khác.

Tuy nhiên, điều này sẽ được bàn chi tiết trong một bài khác. Trong bài này, chúng tôi tập trung phân tích việc đăng ký website hiệu quả vào các search engine chính: Google, Yahoo và Teoma.

Đăng ký vào Google.

Một trong những cỗ máy tìm kiếm quan trọng nhất trên thế giới là Google, bởi vì có rất nhiều người tìm kiếm thông tin trên thế giới sử dụng dịch vụ của Google. Hơn nữa, Google còn là nhà cung cấp kết quả tìm kiếm cho khá nhiều cỗ máy tìm kiếm chính khác.

Cách hay nhất để đạt kết quả cao trong Google là bạn phải xây dựng thật nhiều liên kết từ bên ngoài đến website của bạn. Thật vậy, đây là phương thức hiệu quả nhất để bạn có thể được liệt kê tại các cỗ máy tìm kiếm chính. Các robots (crawlers, spiders) thường index các website trên thế giời thông qua các đường liên kết. nếu bạn có những liên kết tốt với những website tốt, thì các robots cũng rất thích đến index website của bạn.

Một thông tin vui dành cho bạn: Nếu bạn đã đăng ký website của mình vào các thư mục internet – và một trong những thư mục lớn đã chấp nhận liệt kê website của bạn thì bạn không cần thiết phải đăng ký website của mình vào các cỗ máy tìm kiếm, vì mặc nhiên, các cỗ máy tìm kiếm sử dụng kết quả tìm thấy trong thực mục để tự động index website của bạn.

Ngoại trừ cách xây dựng các liên kết, Google còn cho bạn đăng ký trực tiếp website của mình vào danh bạ của nó bằng đường dẫn: Add URL page . Tuy nhiên, điều này không đảm bảo là cứ đăng ký xong là website của bạn đã được index bởi Google. Bất chấp điều đó, bạn vẫn nên đăng ký theo đường dẫn trên để Google có thể sẽ liệt kê cho bạn trang chủ và 1 đến 2 URL trong hệ thống danh bạ của nó.

Như vậy là đủ, bạn không nên đăng ký website của mình thêm nữa. Lý do duy nhất để bạn đăng ký các trang trong (không phải là trang chủ) là do trang chủ của bạn có vấn đề, không thể đăng ký được. Còn không, bạn chỉ cần đăng ký trang chủ là đủ. Việc đăng ký trang trong của website là để cung cấp cho Google một URL thay thế khi trang chủ có vấn đề (như không thể truy cập được..). Nhưng cho dù bạn cung cấp cho nó trang nào đi nữa, nó cũng tìm đến tất cả các đường liên kết trong website của bạn và tiến hành index toàn bộ.

Nếu bạn có một website mới tinh, thì hầu như chắc chắn là bạn phải mất cả tháng trời chờ đợi trước khi Google bắt đầu lập chỉ mục website của bạn. Điều này cho thấy, bạn không nên quá sốt ruột cho việc hiển thị kết quả tìm kiếm của mình.

Đăng ký vào Yahoo.

Yahoo là một trong những cỗ máy tìm kiếm quan trọng nhất vì nó được rất nhiều người trên thế giới sử dụng để tìm kiếm thông tin trên internet (chỉ sau Google). Không nhữngt thế, Yahoo còn là nhà cung cấp kết quả tìm kiếm cho rất nhiều cỗ máy tìm kiếm chính lớn trên thế giới.

Cũng giống như đối với Google, việc xây dựng thật nhiều liên kết hữu ích đến website của bạn là phương thức tốt nhất để bạn đạt kết quả tìm kiếm cao với Yahoo. Ngaòi ra, bạn còn có thể đăng ký website của mình trực tiếp tại Yahoo the đường dẫn Yahoo submiting. Việc đăng ký vào Yahoo cũng tương tự như với Google – ngoại trừ việc bạn phải có một tài khoản Yahoo mail trước khi đăng ký.

Nhưng phải làm gì nếu bạn không được liệt kê miễn phí tại Yahoo? Yahoo cung cấp thêm cho bạn tính năng đăng ký theo dịch vụ có trả tiền. Cũng theo đường dẫn trên, thay vi chọn mục free submitting (hoặc basic), bạn chọn Express (tốc hành). Ngay sau khi đăng ký và thanh toán chi phí, Yahoo sẽ giúp bạn được liệt kê nhanh chóng trong danh bạ của nó (xem thêm “Đăng ký website vào thư mục internet”). Nhưng tại sao không đăng ký miễn phí mà lại phải trả tiền? Là vì Yahoo đang sở hữu hệ thống tìm kiếm hàng đầu thế giới với 3 loại Crawler (robots) khác nhau mà họ đã mua được vào 2 năm 2002 – 2003, đó là Inktomi, Altavista và Alltheweb. Nếu bạn được index bởi tất cả 3 loại crawler này, coi như bạn đã đạt được một phần thắng lợi vì chúng đang kiểm soát một số lượng lớn search engine trên thế giới.

Đăng ký vào Teoma

Teoma là cỗ máy tìm kiếm quan trọng bởi vì nó cung cấp kết quả tìm kiếm cho một trong những cỗ máy tìm kiếm chính là Ask Jeeves . Ngược lại, Ask Jeeves lại là chủ sở hữu của Teoma.

Teoma không có trang đăng ký website miễn phí. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ không được liệt kê bởi Teoma và Ask Jeeves. Teoma tiến hành lập chỉ mục trang web của bạn – nếu bạn có được những liên kết hữu ích, Teoma sẽ tiến hành liệt kê website của bạn vào thư mục của nó một cách tự nhiên.

Danny Sullivan
Chủ biên Search Engine Watch

Người dịch: Đinh Minh Chính

Advertisements

3 phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Best Brand and Generic Medications Shop Online. Cheap WorldWide Shipping

 2. cac ban giup minh dang ki vao dia chi google

 3. Add: 126/4B, Trương Định, KP2, P. Tân Mai, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai
  Tel: (84-61) 3250 326 * Fax: (84-61) 3250 327
  E-mail: Tanco_dni@viettel.vn

  THƯ CHÀO HÀNG

  Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
  C«ng ty CP TM & TV T©n C¬Công ty CP TM & Tư Vấn Tân Cơ xin gửi tới Qúy Khách Hàng lời chào trân trọng.
  ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 5 n¨m 2000 theo luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0103000526 do Së KÕ Ho¹ch §Çu T­ Hµ Néi cÊp.
  LÜnh vùc kinh doanh gåm: Th­¬ng m¹i ; T­ vÊn; C«ng nghÖ vµ §Çu t­. Trô së chÝnh t¹i sè 55 L¹c Trung, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi vµ c¸c Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, Vòng Tµu, Đồng Nai, H¶i Phßng vµ H­ng Yªn.
  C«ng ty chóng t«i chuyªn doanh c¸c mÆt hµng s¾t thÐp; C¸c s¶n phÈm l¾p xiÕt nh­: bul«ng, èc vÝt, rivet vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghiÖp bao gåm c¸c thiÕt bÞ l¾p xiÕt, ®o kiÓm vÒ l¾p xiÕt. Chóng t«i cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®­îc nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt trong n­íc theo c¸c hÖ tiªu chuÈn nh­: ISO, ASTM,ANSI (Mü), BS (Anh) JIS (NhËt B¶n), DIN (§øc), GB (Trung Quèc) vµ TCVN (ViÖt Nam).
  * C¸c s¶n phÈm l¾p xiÕt chuyªn dông cho viÖc chÕ t¹o, l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o tr×:
  – BuL«ng c­êng lùc cao cÊp ®é B6T, F8T, F10T, F11T, S10T, S11T (theo tiªu chuÈn JIS B 1186).
  – Bu l«ng lôc gi¸c cÊp bÒn 8.8, 10.9, 12.9 (theo tiªu chuÈn DIN 931, 933, 934); bu l«ng A235, A490, gudong A193-B7, A194-2H (Theo tiªu chuÈn ASTM);
  – Bu l«ng inox theo tiªu chuÈn SUS 304, SUS 316;
  – Bu l«ng lôc gi¸c ch×m theo tiªu chuÈn DIN 912, DIN 916, DIN 7380, DIN 7991.
  – VÝt tù khoan, long ®en ph¼ng, long ®en vªnh .
  – C¸c lo¹i bu l«ng phi tiªu chuÈn hoÆc theo b¶n vÏ cña kh¸ch hµng.
  Chúng tôi đã cung cấp cho một số công trình trọng điểm như ­:
  – Dự án cung cấp các cầu đường sắt tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
  – Các công trình do Tổng Công ty lắp máy Việt Nam LILAMA chế tạo, lắp đặt như các nhà máy Xi măng, nhà máy Nhiệt điện.
  – Bulon cường độ cao cho các giàn mái kết cấu thép; Nhà thép tiền chế;
  – Bulon cường độ cao và các loại Vít cho các nhà máy đóng tàu trên toàn quốc.
  – Bulon Inoc cho các nhà máy chế tạo biến thế; Nhà máy Hóa chất; Nhà máy cấp thoát nước;…
  – Các công trình, nhà máy của các đối tác nước ngoài đến từ Nhật, Mỹ, Châu Âu.
  Mong muốn phục vụ cho Qúy khách hàng với phương châm:
  Chất lượng tốt nhất, phục vụ chuyên nghiệp nhất, giá cả hợp lý nhất.
  Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác vủa Qúy khách hàng !
  Kính thư!
  Mọi thông tin xin hãy liên hệ qua thông tin sau của Công ty chúng tôi:
  Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Tư Vấn Tân Cơ
   Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
  Đ/C: 506/19/4, Đường 3/2, P14, Q.10,
  Tp.Hồ Chí Minh
  ĐT: 08. 862 6251 – 863 0966 – Fax: 08. 864 6458
  E-mail: tancohcm@hcm.vnn.vn
  Website: http://www.tanco.com.vn
   Chi Nhánh Đồng Nai
  Đ/c: 126/4B Trương Định, KP2, P. Tân mai,
  Tp. Biên hoà, Đồng Nai
  ĐT: 061. 3250 326 – Fax: 061. 3250 327
  E-mail: tanco_dni@viettel.vn
  Website: http://www.tanco.com.vn
  Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty!
  Phụ trách Kinh doanh Công ty
  Phạm Văn Hùng
  HP: 0907.515.926
  E-mail: vanhungkdtcsg@gmail.com


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: